Roelants Barneveld, Praktijk voor Fysiotherapie

Iedere behandeling is maatwerk..

Persoonlijke aandacht..

Samenwerken fysiotherapeut met patiŽnt aan herstel.

Een logische, dus andere aanpak dan gemiddeld.

Fysiotherapie met visie.

Een goed onderzoek is de basis voor een goede behandeling.

Een goede behandeling valt of staat met kennis.

Proberen zoveel als mogelijk de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet zozeer de symptomen.

Een duidelijke uitleg van het probleem na het onderzoek.

Huiswerkoefeningen zijn makkelijk en goed in te passen in het dagelijkse leven.
ContactgegevensKoterweg 47
3772 BB Barneveld
Tel: 0342-412394
info@roelantsfysiotherapie.nl
Deskundigheid

Aangesloten bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgkaart Nederland

Visie   DAM

 


Verwijzing / Direct zonder verwijzing
 

 

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief van huisarts of specialist meer nodig voor het gaan naar een fysiotherapeut.   Als u voor de eerste keer naar de fysiotherapeut gaat en u heeft een verwijsbrief dan is het handig dat u de verwijsbrief mee neemt.

 

Aanmelden kan via:
Onderzoek en eventueel screening,
Voor een eerste onderzoek wordt 50 minuten uitgetrokken. Het kan zijn dat 50 minuten al te kort is om een goed en zorgvuldig onderzoek te doen. De visie van de praktijk is dat een goed en uitgebreid onderzoek essentieel is en dat zonder het stellen van een goede diagnose geen goed behandelplan kan worden opgesteld. 
 
 • Administratieve gegevens worden genoteerd zoals naam, adres, eventuele verzekering etc
 • Op basis van de zorgverzekeringswet uit 2006, moet u zich als patiënt legitimeren. Uw identiteit wordt gecontroleerd door middel van Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, buitenlands paspoort of vreemdelingen document.
 • Er wordt in de computer een casus aangemaakt
 • De gegevens van de eventuele verwijsbrief worden genoteerd
 • Indien er geen verwijsbrief is wordt er gestart met een screening. Tijdens de screening wordt getracht te achterhalen of deze klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische interventie of dat u beter eerst naar de huisarts kan gaan om het probleem daar voor te leggen
 • Er volgt een vraaggesprek om een goed beeld te krijgen van de klacht
 • Een fysiotherapeutisch onderzoek volgt
 • Als het duidelijk is wat het probleem is krijgt u een uitleg over het probleem. Als niet duidelijk is wat het probleem is wordt er geen behandeling gestart en zal een nader advies volgen
 • Een behandelplan wordt voorgesteld
 • Eventuele huiswerkoefeningen, houdingsadviezen en omgangsadviezen worden gegeven
 
Behandeling
De behandeling is zoveel als mogelijk gericht op het aanpakken van de oorzaken van het probleem. Een behandeling neemt 25 minuten in beslag.
 
 • Korte evaluatie hoe het gaat, indien de klachten langer duren eens in de zoveel tijd een grotere evaluatie.
 • Indien van toepassing doornemen /bespreken/aanpassen van de huiswerkoefeningen
 • Behandeling van het probleem
Afsluiting
 • Evaluatie verloop klachten
 • Evaluatie behandeling
 • Adviezen voor de toekomst