Roelants Barneveld, Praktijk voor Fysiotherapie

Iedere behandeling is maatwerk..

Persoonlijke aandacht..

Samenwerken fysiotherapeut met patiŽnt aan herstel.

Een logische, dus andere aanpak dan gemiddeld.

Fysiotherapie met visie.

Een goed onderzoek is de basis voor een goede behandeling.

Een goede behandeling valt of staat met kennis.

Proberen zoveel als mogelijk de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet zozeer de symptomen.

Een duidelijke uitleg van het probleem na het onderzoek.

Huiswerkoefeningen zijn makkelijk en goed in te passen in het dagelijkse leven.
ContactgegevensKoterweg 47
3772 BB Barneveld
Tel: 0342-412394
info@roelantsfysiotherapie.nl
Deskundigheid

Aangesloten bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgkaart Nederland

 kwaliteit

 

 

Kwaliteit in de fysiotherapie

 

 

Wat is kwaliteit?

U wilt graag een goede fysiotherapeut. Het is alleen lastig aan te geven wat een goede fysiotherapeut doet, weet, en kan. Met andere woorden wat is kwaliteit in de fysiotherapie? Naast fysiotherapie ben ik ook afgestudeerd bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bewegingswetenschappen is een 4 jarige universitaire studie waarbij op een wetenschappelijke manier naar het bewegingsapparaat gekeken wordt. Tot op heden is het erg lastig gebleken om een behandelmethode wetenschappelijk te beoordelen. Aan de diversiteit van specialismen die zich bezig houden met het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat kunt u zien dat er op heel veel verschillende manieren gekeken kan worden naar het bewegingsapparaat. Dat brengt met zich mee dat er erg veel verschillende manieren van behandelen zijn voor het bewegingsapparaat. Zo zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten bezig met het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook ceasar therapeuten, mensendieck therapeuten, osteopaten etc etc.. Dat het lastig is wetenschappelijk een goed oordeel te vormen over bepaalde behandelmethoden  wil niet zeggen dat er betere en minder goede behandelmethoden zijn. In onze praktijk streven we ernaar een dienstverlening van een zeer hoge kwaliteit te leveren. Met de kennis opgedaan na de opleiding fysiotherapie, de opleiding Bewegingswetenschappen en verschillende bijscholingsprogramma’s is gekozen te werken met de meest logische en best onderbouwde gedachten. Dit bleek de methode D.A.M. te zijn. Zie kopje D.A.M. bij Visie op deze website voor verdere informatie.


Wat verstaan we onder een hoge kwaliteit van werken?

 • Waar mogelijk is de behandeling gericht op de aanpak van de oorzaak van de problemen en niet op de symptomen. Dit klinkt heel logisch maar gebeurt vaak niet. De behandeling in deze praktijk sluit dan ook volledig aan op de klachten (werkwijze volgens methode D.A.M.).
 • We trachten met uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek, voor zover mogelijk, de oorzaak van de problemen vast te stellen. Dit zien wij als de basis van het kunnen aanpakken van het probleem. Dit duurt bij ons 50 minuten, dat is meestal ook langer dan u normaal gesproken gewend bent.
 • We stellen u als patiënt centraal, onder andere persoonlijke aandacht, nemen de klacht serieus
 • Bij ons in de praktijk is fysiotherapie maatwerk
 • Bij aanmelding plannen we u altijd binnen een paar werkdagen in voor een onderzoek
 • De patiënt tevredenheid is erg hoog
 • Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie
 • Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG register.
 • De behandeling is gericht op de aanpak voor de oorzaak van de problemen en niet op de symptomen, de behandeling sluit dan ook volledig aan op de klachten
 • Er wordt helder en duidelijk uitgelegd wat de problemen zijn
 • Er wordt helder en duidelijk uitgelegd wat u zelf kan doen ter verbetering van de klachten
 • Gericht advies hoe om te gaan met de klachten
 • Kwaliteit door klein te zijn, u heeft altijd te maken met uw eigen fysiotherapeut, we streven ernaar geen wisseling van therapeut te hebben en daardoor continuïteit te leveren
Kortom:
FYSIOTHERAPIE ZOALS FYSIOTHERAPIE BEDOELD IS