Roelants Barneveld, Praktijk voor Fysiotherapie

Iedere behandeling is maatwerk..

Persoonlijke aandacht..

Samenwerken fysiotherapeut met patiŽnt aan herstel.

Een logische, dus andere aanpak dan gemiddeld.

Fysiotherapie met visie.

Een goed onderzoek is de basis voor een goede behandeling.

Een goede behandeling valt of staat met kennis.

Proberen zoveel als mogelijk de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet zozeer de symptomen.

Een duidelijke uitleg van het probleem na het onderzoek.

Huiswerkoefeningen zijn makkelijk en goed in te passen in het dagelijkse leven.
ContactgegevensKoterweg 47
3772 BB Barneveld
Tel: 0342-412394
info@roelantsfysiotherapie.nl
Deskundigheid

Aangesloten bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgkaart Nederland

Visie   D.A.M.

 DAM

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezig houdt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van mensen. Behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen en probeert het natuurlijke herstel van de patiënt  zo optimaal als mogelijk te stimuleren. Zo werkt de patiënt samen met de fysiotherapeut aan een betere bewegingsmogelijkheden van gewrichten en betere stabiliteit van gewrichten, waardoor een betere belastbaarheid ontstaat en zo ook een betere kwaliteit van leven.

De fysiotherapeut gaat resultaat gericht te werk, met de bedoeling u zo snel en zo goed als mogelijk van u klachten af te helpen. Bij de eerste afspraak vindt een uitgebreid gesprek plaats, waarin vastgesteld wordt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Na het vraaggesprek zal er een onderzoek plaatsvinden aan het bewegingsapparaat. Tijdens dit vraaggesprek en onderzoek zoekt de fysiotherapeut naar de oorzaak en daarmee naar de samenhangende problemen van de klacht. Na dit onderzoek legt de fysiotherapeut uit wat er gevonden is in het onderzoek. Om het voor u als patiënt duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, kan de uitleg van de fysiotherapeut eventueel ondersteund worden met plaatjes. Als het probleem duidelijk is zal de fysiotherapeut daaropvolgend een logisch behandelplan voorstellen. Dit is echt maatwerk en helemaal toegesneden op uw klachten en uw mogelijkheden. Het behandelplan zal duidelijkheid verschaffen over; de inhoud van de behandelingen fysiotherapie, hoe kunt u thuis door middel van huiswerkoefeningen het natuurlijk herstel stimuleren, hoe om te gaan met de klachten en eventueel houdings- en andere adviezen.
Zoals hierboven beschreven zijn wij In de praktijk voor fysiotherapie Roelants aan de Koterweg zo veel als mogelijk gericht op het zoeken naar de oorzaak van de klachten en het behandelen van de oorzaken. Wij zijn ook op zoek naar de symptomen en de relatie van deze symptomen met de oorzaak van de problemen. In de praktijk proberen wij zo veel mogelijk de oorzaak te behandelen en niet de symptomen. Dit brengt met zich mee dat wij aan de Koterweg sommige dingen anders doen dan gemiddeld.
U bent welkom voor een behandeling fysiotherapie met een verwijsbrief van een huisarts of specialist. Ook zonder verwijzing mag u tegenwoordig naar de fysiotherapeut. Zonder verwijzing zal altijd eerst een screening worden afgenomen om te beoordelen of de klacht wel geschikt is om te behandelen door een fysiotherapeut zonder dat u als patiënt gezien bent door een huisarts. Voor een afspraak kunt u bellen met de praktijk telefoonnummer:0342-412394; of een mail sturen naar info@roelantsfysiotherapie.nl
Voor onze praktijk is de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg heel belangrijk. De praktijk hoopt vanaf juli 2013 een kwaliteitskeurmerk HKZ te behalen. We proberen goede onderbouwde zorg te leveren gericht op de oorzaak van de problemen. Mijn bijscholingen, vooral D.A.M. en de studie bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft mij betere inzichten gegeven om een goede behandeling te kunnen geven.
Het bewegingsapparaat zit uiterst boeiend en mooi in elkaar, echter zeer ingewikkeld. Dit brengt met zich mee dat ook in de wetenschap niet duidelijk is hoe het bewegingsapparaat precies functioneert. Dit kunnen we onder andere zien aan de diversiteit aan beroepsgroepen die zich bezig houden met het bewegingsapparaat. Met de kennis opgedaan in de studie fysiotherapie, de studie bewegingswetenschappen en de cursus D.A.M., denk ik dat wij in de praktijk u een goede en gedegen onderbouwde behandelingsmethode kunnen aanbieden, waarbij de behandeling van de oorzaak van het probleem op de eerste plaats komt, in plaats van wat er veel gedaan wordt het behandelen van gevolgen van problemen uitend in symptomen zoals te hoge spierspanning, spierzwakte en verminderde conditie. De visie binnen de praktijk is tevens dat we eerst moeten proberen de problemen die het lichaam aangeeft zelf aan te pakken. Op deze manier probeer je het probleem op te lossen in plaats van het leren omgaan met het probleem wat helaas tot op heden veelvuldig wordt toegepast. Enkele voorbeelden hiervan zijn enkel houdingsadviezen geven en streven naar een ideale houding om klachten te vermijden / ontlopen of een zooltje in de schoen. Houdingsadviezen of een zooltje alleen doen niets aan het oorzakelijke probleem. Houdingsadviezen in combinatie met therapie kan er wel voor zorgen dat de klachten niet meer geforceerd worden waardoor het natuurlijke herstel beter zijn gang kan gaan. Een zooltje zien wij als een uiterste redmiddel indien de klachten al veel te ver zijn om nog op een goede manier te behandelen.
De kwaliteit van zorg wordt elk jaar gemeten door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. We streven ernaar de zorg van onze praktijk elke keer verder te verbeteren. Alle werkzame fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en staan ingeschreven bij het BIG register.

Als praktijk willen we graag goede zorg leveren die toegankelijk is voor iedereen. Om zorg voor mensen die verzekerd zijn mogelijk te maken is gekozen om met alle zorgverzekeringen contracten af te sluiten. Zodat u, als u verzekrd bent voor fysiotherapie, kan kiezen voor goede fysiotherapeutische zorg. Afhankelijk van de klacht en uw verzekeringspakket (basis- en aanvullende verzekering) zal de fysiotherapeutische zorg vergoed worden door uw verzekering. De tarieven voor een behandeling fysiotherapie voor mensen die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie, of meer behandelingen willen dan het verzekeringspakket toelaat, zijn te vinden op deze website onder het stukje praktijk en in de wachtkamer.

 

D.A.M. staat voor driedimensionale Artrokinematische Mobilisatie. Dit is een cursus/bijscholing voor fysiotherapeuten. Deze cursus gaat uit van een visie die zo goed als mogelijk is onderbouwd. Op de website www.damcursus.nl  is een uitgebreide beschrijving te vinden van de onderbouwing. Om kort en krachtig weer te geven waar het om draait bij deze denkwijze heb ik de inleiding van het stuk op deze website overgenomen, aangezien deze mooi en duidelijk geschreven is.
De kern van deze denkwijze is dat gezocht wordt naar het probleem en de oorzaak van het probleem. Zodat wij als fysiotherapeut het natuurlijk herstel van de aangedane structuren kunnen bevorderen en zo het probleem ook aanpakken waar het zit. Symptoom bestrijding is lang niet zo effectief als het probleem aanpakken. Een mens is gemaakt om te bewegen. Maar soms zijn er klachten bij het bewegen. Veel pijnklachten ontstaan door een probleem in een gewricht of in het kapsel en banden die om het gewricht heen zitten. Als gevolg hiervan kunnen pezen, banden en spieren overbelast of geïrriteerd raken, en daardoor klachten geven, terwijl het gewricht zelf geen pijn hoeft te doen. In onze praktijk behandelen we het probleem in het gewricht waardoor de pijnklachten verdwijnen en ook voorkomen wordt dat er nieuwe klachten ontstaan. Deze manier van behandelen werkt niet alleen goed bij klachten van het bewegingsapparaat, maar ook als er een zenuw bekneld zit, bijvoorbeeld bij een hernia of carpaal tunnel syndroom, of bij chronische aandoeningen zoals reumatoïde artritis of fibromyalgie.
De D.A.M.-mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren. De cursusinhoud wijkt daardoor af van wat als "algemeen gangbaar" wordt beschouwd. Wetenschappelijk onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het bindweefsel van door immobilisatie beperkt beweeglijk geworden gewrichten, paradoxaal genoeg, juist slapper is geworden dan voorheen. Het "rekken" van kapsel en banden is daarmee een verouderde behandelwijze. Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van een bewegingstraject, op basis van een veranderde positie van de momentane draaiingsassen van het gewricht. Deze functiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat; in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld: PHS, arthrosis deformans, tendinitis, myalgie, HNP, bursitis, etc. Door middel van de D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren. Op deze wijze wordt de functieproblematiek, die ten grondslag ligt aan de klachten van de patiënt, opgeheven. Een dergelijke behandeling is niet symptomatisch maar causaal.