Roelants Barneveld, Praktijk voor Fysiotherapie

Iedere behandeling is maatwerk..

Persoonlijke aandacht..

Samenwerken fysiotherapeut met patiŽnt aan herstel.

Een logische, dus andere aanpak dan gemiddeld.

Fysiotherapie met visie.

Een goed onderzoek is de basis voor een goede behandeling.

Een goede behandeling valt of staat met kennis.

Proberen zoveel als mogelijk de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet zozeer de symptomen.

Een duidelijke uitleg van het probleem na het onderzoek.

Huiswerkoefeningen zijn makkelijk en goed in te passen in het dagelijkse leven.
ContactgegevensKoterweg 47
3772 BB Barneveld
Tel: 0342-412394
info@roelantsfysiotherapie.nl
Deskundigheid

Aangesloten bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgkaart Nederland

Medewerkers Openingstijden Zorgverzekeraars en tarieven

Verzekeringen en tarieven

 

Als praktijk willen we graag goede zorg leveren die toegankelijk is voor iedereen. Veel mensen zijn daarom goed verzekerd bij een zorgverzekering en hebben zelfs een aanvullende verzekering afgesloten voor de fysiotherapie. U krijgt van uw zorgverzekering ruim de keuze van het aantal behandelingen dat u verzekerd krijgt bij uw zorgverzekering. Dat klinkt erg mooi en dat klinkt zelfs als vrije keuze in het marktdenken. Uw zorgverzekering heeft van de overheid de opdracht gekregen de zorgkosten te drukken. Daarnaast is een zorgverzekering een bedrijf dat streeft naar een maximale winst. Dat wil zeggen dat ze onder andere streven naar kosten beheersing intern, maar ook dat ze proberen de zorg te sturen. Om de zorg te sturen maken zorgverzekeringen afspraken met zorgverleners, zoals in dit geval een fysiotherapeut, in een contract. In dat contract stellen sommige verzekeringen dat wij er naar moeten streven om zo min mogelijk te behandelen. Het aantal behandelingen dat wij mogen geven is gesteld naar het gemiddelde van Nederland. Dat wil zeggen dat bij niet chronische indicaties we moeten streven naar een behandelgemiddelde van rond de 6 behandelingen, bij chronische indicaties is het behandelgemiddelde van Nederland rond e 41. In het contract stellen zorgverzekeringen dat wij daar niet te veel van af mogen wijken. Dat is ongeacht welke klacht men heeft en welke intensiteit de klacht heeft. Als praktijken te veel afwijken van dat getal kan het zijn dat zorgverzekeringen geen contract meer aanbieden aan een zorgverlener. Bij ons in de praktijk is dat het geval voor de zorgverzekeringen van de CZ- groep en de VGZ- groep.

Onder de CZ-groep vallen de volgende verzekeringen:

 • CZ
 • Ohra
 • Delta Lloyd

Onder de Coöperatie VGZ vallen de volgende verzekeringen:

 • VGZ
 • Univé
 • Zekur
 • Bewuzt
 • UMC Zorgverzekering
 • IZA
 • IZZ
 • SZVK
 • Zorgzaam

Bij gecontracteerde zorg vergoed de verzekering 100% en gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekering. In de wet is geregeld dat iedereen in Nederland een vrije keuze heeft van zorgbeoefenaar. U bent dus vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u wil gaan ook als u een verzekering heeft lopen bij de VGZ- en CZ-groep. Bij behandelingen uit het basispakket is de zorgverzekeraar CZ en VGZ en alle verzekeringen die onder deze labels vallen, verplicht om minimaal 80% te vergoeden. Bij behandelingen die vallen onder de aanvullende verzekering, is de zorgverzekeraar vrij om te bepalen wat ze willen vergoeden. Het is verstandig om dit goed uit te zoeken bij uw zorgverzekeraar om vervelende verassingen over de betaling van de behandelinmgen fysiotherpie te voorkomen. Bij niet gecontracteerde zorg krijgt u een rekening en dient u deze ook zelf te betalen. Deze rekening dient u tevens in bij de zorgverzekering en deze vergoed u het afgesproken bedrag.

Om zorg voor mensen die verzekerd zijn mogelijk te maken is gekozen door ons om met alle zorgverzekeringen die ons een contract aanbieden een contract af te sluiten. De basis blijft echter bij ons dat het mogelijk moet zijn om de juiste zorg bij de patiënt te kunnen geven en dat er geen beperkingen worden opgelegd door uw verzekering achter uw rug om.

Basisverzekering: de eerste 20 behandelingen in een kalenderjaar zijn altijd voor eigen rekening/aanvullende verzekering. Bij aandoeningen die voorkomen op de lijst borst (ook wel lijst indicatie langdurige fysiotherapie of de chronische lijst genoemd) kunnen de behandelingen fysiotherapie in aanmerking komen voor vergoedingen uit het basispaket. Er zijn een bepaald aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden willen de behandelingen gedeclareerd kunnen worden uit het basispaket. Er moet een verwijzing zijn door een arts zijn. Welke arts dat mag doen in afhankelijk van de aandoening en staat beschreven op de Lijst Borst (meestal moet de verwijzing van een specialist). De behandeling dient gestart te worden binnen een redelijke termijn na de verwijzing. De Lijst borst is ook bepalend voor de termijn dat behandelingen vergoed worden vanuit het basispaket.

Aanvullende verzekering: het is sterk afhankelijk van uw verzekering wat er vergoed wordt. Voor meer informatie hierover kunt u uw verzekeringspolis of verzekeraar raadplegen, of kunt u aan een medewerker in onze praktijk vragen naar de vergoedingen door uw verzekering.

 

Fysiotherapie uit het basispakket valt onder de eigen bijdrage van de gezondheidszorg. De hoogte hiervan wordt bepaald door de politiek en kan per jaar verschillend zijn. In 2019 is de maximale eigen bijdrage gesteld op 385 euro.  

De tarieven voor een behandeling fysiotherapie voor mensen die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie, of meer behandelingen willen dan het verzekeringspakket toelaat, zijn:

TARIEVENLIJST FYSIOTHERAPIE

        

                 

ZITTING FYSIOTHERAPIE        

€33,00

SCREENING (DTF)

€16,50

ONDERZOEK NA SCREENING (DTF)        

€49,50

ONDERZOEK NA VERWIJZING        

€66,00

EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK

€66,00

TOESLAG BEHANDELING AAN HUIS         

€16,50

TOESLAG BEHANDELING IN INSTELLING              

€16,50